Спеціальності Центру заочного та дистанційного навчання

У 2018 році здійснюватиметься прийом до ЦЗДН на заочну форму навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за такими спеціальностями

Спеціальність Освітня програма Рівень освіти
Автомобільний транспорт Автосервіс бакалаврський, магістерський
Автомобілі та автомобільне господарство бакалаврський, магістерський
Галузеве
машинобудування
Будівельні та дорожні машини бакалаврський, магістерський
Енергетичне
машинобудування
Енергетичні установки транспортних засобів бакалаврський, магістерський
Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання бакалаврський, магістерський
Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій бакалаврський, магістерський
Матеріалознавство Матеріалознавство бакалаврський
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка бакалаврський
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища бакалаврський, магістерський
Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів бакалаврський, магістерський
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди бакалаврський, магістерський
Мости і транспортні тунелі магістерський
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів бакалаврський, магістерський
Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна магістерський
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві бакалаврський, магістерський
Підприємництво в сфері управління нерухомим майном бакалаврський, магістерський
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті бакалаврський, магістерський
Організація міжнародних перевезень бакалаврський, магістерський
Митна справа у транспортній галузі бакалаврський, магістерський
Управління дорожнім рухом бакалаврський, магістерський
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології бакалаврський, магістерський
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах бакалаврський
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення бакалаврський
Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінанси, банківська справа та страхування бакалаврський, магістерський
Облік і оподаткування Облік і оподаткування бакалаврський, магістерський
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування бакалаврський, магістерський
Логістика бакалаврський, магістерський
Туризм Туризмознавство бакалаврський, магістерський
Економіка Міжнародна економіка бакалаврський, магістерський
Економіка підприємства бакалаврський, магістерський
Управління персоналом та економіка праці бакалаврський, магістерський
Економіка та бізнес-моделювання бакалаврський
Бізнес-економіка бакалаврський
Економіка і правове забезпечення бізнесу бакалаврський
Економіка і право магістерський
Бізнес-аналітика магістерський
Право Правознавство бакалаврський, магістерський