Спеціальності Центру заочного та дистанційного навчання

У 2018 році здійснюватиметься прийом до ЦЗДН на заочну форму навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за такими спеціальностями

Спеціальність Освітня програма Рівень освіти
Автомобільний транспорт Автосервіс бакалаврський, магістерський
Автомобілі та автомобільне господарство бакалаврський, магістерський
Галузеве
машинобудування
Будівельні та дорожні машини бакалаврський, магістерський
Енергетичне
машинобудування
Енергетичні установки транспортних засобів бакалаврський, магістерський
Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання бакалаврський, магістерський
Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій бакалаврський, магістерський
Матеріалознавство Матеріалознавство бакалаврський
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка бакалаврський
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища бакалаврський, магістерський
Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів бакалаврський, магістерський
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди бакалаврський, магістерський
Мости і транспортні тунелі магістерський
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів бакалаврський, магістерський
Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна магістерський
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві бакалаврський, магістерський
Підприємництво в сфері управління нерухомим майном бакалаврський, магістерський
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті бакалаврський, магістерський
Організація міжнародних перевезень бакалаврський, магістерський
Митна справа у транспортній галузі бакалаврський, магістерський
Управління дорожнім рухом бакалаврський, магістерський
Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології бакалаврський, магістерський
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах бакалаврський
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення бакалаврський
Фінанси, банківська справа та
страхування
Фінанси, банківська справа та страхування бакалаврський, магістерський
Облік і оподаткування Облік і оподаткування бакалаврський, магістерський
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування бакалаврський, магістерський
Логістика бакалаврський, магістерський
Туризм Туризмознавство бакалаврський, магістерський
Економіка Міжнародна економіка бакалаврський, магістерський
Економіка підприємства бакалаврський, магістерський
Управління персоналом та економіка праці бакалаврський, магістерський
Економіка та бізнес-моделювання бакалаврський
Бізнес-економіка бакалаврський
Економіка і правове забезпечення бізнесу бакалаврський
Економіка і право магістерський
Бізнес-аналітика магістерський
Право Правознавство бакалаврський, магістерський

Шановний першокурснику!

Центр заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету радо вітає Вас зі вступом до університету!
Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) є структурним підрозділом НТУ.
Випускники отримують диплом Національного транспортного університету.
Позначення спеціальностей для студентів 1 курсу Центру заочного та дистанційного навчання для здобуття ступеня бакалавра

 • АА – «Автомобільний транспорт»
 • БІ – «Будівництво та цивільна інженерія»
 • ЕО – «Екологія»
 • ЕП – «Економіка»
 • КН – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • МН – «Менеджмент»
 • МШ – «Галузеве машинобудування»
 • ОА – «Облік і оподаткування»
 • ТП – «Право»
 • ТР – «Туризм»
 • ТТ – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
 • ФТ – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вступ

Навчання

Випуск

Порядок навчання в ЦЗДН НТУ.

 1. Основною формою навчання в ЦЗДН є самостійна робота студентів з вивчення теоретичного матеріалу та виконання контрольних, курсових робіт та проектів. Для її організації проводяться навчальні заняття на сесіях:
 2. Перша сесія, яка проводиться у вересні, має на меті проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та видачу завдань для виконання домашніх контрольних робіт, які мають бути перевірені та зараховані до або на наступній сесії (контрольні роботи виконуються самостійно і зараховуються тільки в результаті особистої співбесіди викладача зі студентом);
 3. Наступна (зимова) сесія проводиться для різних напрямів (спеціальностей) та різних курсів у різні терміни у відповідності до графіку навчального процесу та термінів проведення сесій (наявні на дошці оголошень, біля кімн. і147);
 4. Довідка-виклик на зимову сесію видається на вересневій сесії усім студентам;
 5. На зимовій сесії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, зараховуються контрольні роботи, студенти здають заліки та іспити, після чого проводиться так звана “начитка” (лекції, практичні та лабораторні заняття з видачею завдань до контрольних робіт) на наступну, літню сесію;
 6. Довідка-виклик на літню сесію видається на зимовій сесії студентам, які повністю виконали навчальний план зимової сесії (склали всі заліки та іспити) або протягом часу до літньої сесії за умови ліквідації академічної заборгованості за зимовий семестр, але не пізніше дня початку літньої сесії;
 7. З метою організації більш ефективної самостійної роботи студентів, в ІЗДН організуються суботні консультації (графік на дошці оголошень біля кімн. і147);
Нагальні питання діяльності ЦЗДН, у т.ч. розклад занять та консультацій, оперативно відображаються на WEB-сайті Центру: http://izdn.ntu.edu.ua

Відрахування з університету та переведення на наступний курс:

 1. Студенти, які до 1 липня матимуть три та більше академічних заборгованостей (заліки, екзамени, курсові роботи або проекти), будуть відраховані з університету;
 2. За наявності поважних причин невиконання навчального плану, необхідно своєчасно (до 1 липня) подати до дирекції (кімн. і147) заяву на ім’я ректора університету щодо продовження терміну сесії, а також документальне підтвердження таких причин;
 3. Студенти, які матимуть на момент 1 липня одну або дві заборгованості, зобов’язані ліквідувати їх до 1 вересня;
 4. Відрахування та переведення на наступний рік навчання студентів всіх курсів і всіх спеціальностей проводиться на момент 1 вересня;

Студенти, які матимуть на 1 вересня хоча б одну заборгованість, не можуть бути переведені на наступний курс і відраховуються з університету.


Інші організаційні питання:

 1. оплату за навчання необхідно проводити згідно з терміном, вказаним у договорі, але не пізніше 1 вересня;
 2. поселення до гуртожитку проводиться виключно за направленнями дирекції ЦЗДН
 3. обслуговування студентів бібліотекою проводиться в індивідуальному порядку за наявності залікової книжки або студентського квитка;
 4. методист відділу роботи зі студентами підтримує зв’язок з групою через старосту групи, який призначається адміністрацією за погодженням з групою;
 5. по закінченню кожного навчального року студент повинен перевірити у свого методиста повноту виконання навчального плану і залишити два поштових конверти зі своєю адресою та контактні номери телефонів
 6. у навчальних корпусах університету та на прилеглій до них території суворо заборонено палити, приносити, вживати спиртні напої та наркотичні речовини або знаходитись у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – порушники відраховуються з університету.
На всі ваші питання відповідають - Деканат: тел. +38(044) 280-99-51

Диплом магістра на основі диплома бакалавра або спеціаліста

Строк навчання для здобуття ступеня магістра — один рік і п’ять місяців.
Приймаються особи, які успішно оволоділи освітньою програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) в акредитованих вищих навчальних закладах України ІІІ або ІV рівня акредитації та мають відповідний диплом.
Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування (http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/programi-vstupnix-viprobuvan-dlya-vstupu-na-osnovi-diplomiv-bakalavra-specialista/) та вступного іспиту з іноземної мови (http://vstup.ntu.edu.ua/inoz.pdf).
Приймальна комісія НТУ
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 119б,
телефон (044) 280-54-09
Докладну інформацію щодо вступу див. на головній сторінці сайту НТУ http://new.ntu.edu.ua/
(пункт меню «Вступникам»)