Директор ЦЗДН НТУ

Ященко Микола Михайлович

Заступник директора інституту заочного та дистанційного навчання (ІЗДН) Національного транспортного університету

Доцент кафедри “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс” НТУ, кандидат технічних наук, доцент. У 1976 році закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю “Автомобільний транспорт”, у 1983 році – аспірантуру КАДІ, а у 1986 році захистив дисертацію за спеціальністю “Автомобілі і трактори” . Читає курси “Проектування підприємств автосервісу” та “Технічна експлуатація автомобілів”.

тел.(044)-280-99-51

myast@ntu.edu.ua myast@ukr.net


Професійний досвід

 • Заступник директора ІЗДН НТУ з 2003 р.
 • Заступник декана заочного факультету НТУ (1988-2003 р.)
 • Доцент кафедри “Виробничі системи та сервіс на транспорті” (з 2010 року - Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс) НТУ з 1994 року
 • Доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки НТУ (1991-1994 рр.)
 • Асистент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки НТУ (1986-1991 рр.)
 • Молодший науковий співробітник кафедри “Автомобілі” НТУ (1983-1986 рр.)
 • Аспірант кафедри “Автомобілі” НТУ (1981-1983 рр.)
 • Асистент кафедри “Автомобілі” ДПІ (1979-1981 рр.)
 • Інженер технологічного відділу науково-дослідного інституту “ДержавтотрансНДІпроект”.

Стажування

 • Державний науково-дослідний інститут “ДержавтотрансНДІпроект”
 • Інститут економіки і бізнесу на транспорті
 • Є автором 46 наукових та науково-методичних праць, 4 навчальних посібника.

 

Деякі публікації

 • Виробничі системи на транспорті. За ред. І.П.Курнікова. Навч. пос. Київ, 1999. –181 с. (Ященко М.М.: розділ 5. Конструкторсько-технологічна частина, сс.66-80).
 • Технологічне проектування підприємств автосервісу. За ред. І.П.Курнікова. Навч. пос. Київ, 2003. –262 с. (Ященко М.М.: розділ 3. Формування виробничої бази підприємств автосервісу, сс. 67-78).
 • Ященко М.М. Проектування підприємств автомобільного сервісу. Навч. пос. Київ, 2003.-182 с.
 • Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навч. Посіб./ За ред. Проф. С.І.Андрусенко.-К.: Каравела, 2009-368 с.