Спеціальності Центру заочного та дистанційного навчання НТУ

тел.+38(044)280-99-51
Спеціальність Освітня програма Рівень освіти

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

бакалаврський

Інженерія систем автосервісу

магістерський

Автомобілі та інфраструктура автомобільного транспорту

Галузеве
машинобудування

Будівельні та дорожні машини і устаткування

бакалаврський, магістерський

Експлуатація, випробування та сервіс машин

Енергетичне
машинобудування

Автомобільні двигуни

бакалаврський, магістерський

Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів

бакалаврський

Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

бакалаврський, магістерський

Матеріалознавство

Матеріалознавство

бакалаврський

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

бакалаврський

Екологія

Екологія

бакалаврський, магістерський

Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

бакалаврський, магістерський

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

бакалаврський

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна

магістерський

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві

бакалаврський

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном

бакалаврський, магістерський

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті

бакалаврський, магістерський

Організація міжнародних перевезень

Митна справа у транспортній галузі

Управління дорожнім рухом

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалаврський

Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах

Комп’ютерні науки

магістерський

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

бакалаврський

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Консолідована інформація

магістерський

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

бакалаврський, магістерський

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

бакалаврський, магістерський

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)

бакалаврський, магістерський

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

магістерський

Логістика

бакалаврський, магістерський

Туризм

Туризм

бакалаврський, магістерський

Економіка

Міжнародна економіка

бакалаврський

Економіка підприємства

бакалаврський, магістерський

Управління персоналом та економіка праці

бакалаврський

Бізнес-економіка

Економіко-правове забезпечення бізнесу

Бізнес-аналітика

магістерський

Право

Правознавство

бакалаврський, магістерський