Спеціальності Центру заочного та дистанційного навчання

У 2020 році здійснюватиметься прийом до ЦЗДН на заочну форму навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за такими спеціальностями

Спеціальність Освітня програма Рівень освіти

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

бакалаврський

Інженерія систем автосервісу

магістерський

Автомобілі та інфраструктура автомобільного транспорту

Галузеве
машинобудування

Будівельні та дорожні машини і устаткування

бакалаврський, магістерський

Експлуатація, випробування та сервіс машин

Енергетичне
машинобудування

Автомобільні двигуни

бакалаврський, магістерський

Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів

бакалаврський

Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

бакалаврський, магістерський

Матеріалознавство

Матеріалознавство

бакалаврський

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

бакалаврський

Екологія

Екологія

бакалаврський, магістерський

Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

бакалаврський, магістерський

Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди

бакалаврський

Мости і транспортні тунелі

магістерський

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

бакалаврський

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна

магістерський

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві

бакалаврський

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном

бакалаврський

Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)

Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті

бакалаврський, магістерський

Організація міжнародних перевезень

Митна справа у транспортній галузі

Управління дорожнім рухом

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

бакалаврський

Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах

Комп’ютерні науки

магістерський

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

бакалаврський

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Консолідована інформація

магістерський

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

бакалаврський, магістерський

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

бакалаврський, магістерський

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)

бакалаврський, магістерський

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Логістика

Туризм

Туризм

бакалаврський, магістерський

Економіка

Міжнародна економіка

бакалаврський, магістерський

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

бакалаврський

Бізнес-економіка

Економіко-правове забезпечення бізнесу

Бізнес-аналітика

магістерський

Право

Правознавство

бакалаврський, магістерський