Атестаційний іспит

тел. 280-99-51

ГРАФІК

роботи екзаменаційних комісій з прийому державних екзаменів на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

та захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт

у Центрі заочного та дистанційного навчання у 2019-2020 навчальному році

Напрям підготовки,

спеціалізація

ЕК

Кількість студентів відповідного напряму підготовки, спеціалізації

01.06.2020

Понеділок

02.06.2020

Вівторок

03.06.2020

Середа

04.06.2020

Четвер

05.06.2020

П?ятниця

Захист дипломної роботи

Будівництво

БД

№6

БД-V-1з (8) (ауд. 202 о 1100)

Державний екзамен з фаху

Автомобільний транспорт

АА

№8

АА-V-1з (8) (ауд. 408 о 1100)

Машинобудування

ДМ

№6

ДМ-V-1з (4) (ауд. 231 о 1100)

Туризм

ТР

№7

ТР-V-1з (10) (ауд. 244 о 1100)

ТР-V-1з (8) (ауд. 244 о 1100)

Фінанси і кредит

Облік і аудит

ФТ


ОА

№2

ОА-V-1з (3) (ауд. 244 о 1100)

ФТ-V-1з (3) (ауд. 244 о 1100)

ОА-V-1з (7) (ауд. 244 о 1100)

Менеджмент

ТМ

№3

ТМ-V-1з (10) (ауд. 236 о 1100)

Економіка підприємства /Міжнародна економіка

ЕП


МЕ

№1

ЕП-V-1з (4) (ауд. 311 о 1100)

МЕ-V-1з (4) (ауд. 311 о 1100)

ЕП-V-1з (9) (ауд. 311 о 1100)

Правознавство

ТП

№4

ТП-V-1з (10) (ауд. 209 о 1100)

Комп’ютерні науки

КН

№5

КН-V-1з (1) (ауд. 347 о 1100)

Транспортні технології

УТ

№9

УТ-V-1з (5) (ауд. 445 о 1100)

МП

№10

МП-V-1з (5) (ауд. 441 о 1100)

МК

№11

МК-V-1,2з (11) (ауд. 445 о 1100)

Державний екзамен з економічної теорії

Економіка підприємства,

Фінанси і кредит,

Облік і аудит

ЕП


МЕ

№1

ЕП-V-1з (4) (ауд. 311 о 1100)

МЕ-V-1з (4) (ауд. 311  о 1100)

ЕП-V-1з (9) (ауд. 311 о 1100)

ФТ, ОА

ОА-V-1з (10) (ауд. 311 о 1100)

ФТ-V-1з (3) (ауд. 311  о 1100)

Списки студентів, допущених до здачі державного екзамену

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за фаховим спрямуванням