Прийом

Приймальна комісія

Консультації

Графік консультацій

Сесія

Графік навчального процесу

Розклад

Розклад занять ЦЗДН

Адміністрація

Адміністрація ЦЗДН

Прометей

Система дистанційного навчання "Прометей"

Оголошення

Для студентів та викладачів. тел. 280-99-51


Для студентів

Рейтинг успішності

Студенти ЦЗДН мають змогу перевірити рейтинг успішності на сайті http://statistics.ntu.edu.ua/ ...

Ліквідація академічної заборгованості

Ліквідація академічної заборгованості студентами Центру заочного та дистанційного навчання буде проводитись 28, 29, 30 та 31 серпня на відповідних кафедрах. Студенти, які не ліквідують академічну заборгованість (екзамени, заліки, курсові проекти або роботи) та не виконають умови контракту до 1 вересня, будуть відраховані з університету.

Оплата навчання

Оплата навчання в ЦЗДН (Нові рахунки!) р/р 31256224111361 в ДКСУ м. Киева МФО 820172, код ЗКПО 02070915 ...

Рейтинг успішності

Студенти ЦЗДН мають змогу перевірити рейтинг успішності на сайті http://statistics.ntu.edu.ua/ ...

Tempus Tasis

Tempus-Tasis - програма проведення курсів з підвищення кваліфікації в області екології, транспорту і логістики.

Навчальні плани на 2017-2018 н.р.

Графіки аудиторної та самостійної роботи студентів

Графіки аудиторної та самостійної роботи студентів

 • Події

  11.04.2016 р. Інститут заочного та дистанційного навчання реорганізований у Центр заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету

 • Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание.

 • Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание.

 • Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание Содержание.

Прийом 2017


У 2017 році здійснюватиметься прийом до ЦЗДН на заочну форму навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за такими спеціальностями

Спеціальності
бакалаврів та магістрів

Спеціалізації в межах спеціальностей

Автомобільний транспорт

Автосервіс
Автомобілі та автомобільне господарство

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Енергетичне машинобудування

Енергетичні установки транспортних засобів
Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання

Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми
Будівництво та експлуатація аеродромів

Геодезія та землеустрій

Оцінка землі та нерухомого майна (тільки для здобуття ступеня магістра)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Організація міжнародних перевезень
Організація митного контролю на транспорті
Організація і регулювання дорожнього руху

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Економіка

Міжнародна економіка
Економіка підприємства

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Облік і оподаткування

Облік і аудит (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Менеджмент

Транспортний менеджмент і логістика
Менеджмент у системах автосервісу
Логістика

Право

Правознавство (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Туризм

Туризмознавство (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Навчання здійснюється за кошти державного бюджету та фізичних і юридичних осіб.

Позначення спеціальностей для студентів 1 курсу Центру заочного та дистанційного навчання для здобуття ступеня бакалавра

 • АА – «Автомобільний транспорт»
 • БІ – «Будівництво та цивільна інженерія»
 • ЕО – «Екологія»
 • ЕП – «Економіка»
 • КН – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • МН – «Менеджмент»
 • МШ – «Галузеве машинобудування»
 • ОА – «Облік і оподаткування»
 • ТП – «Право»
 • ТР – «Туризм»
 • ТТ – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
 • ФТ – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Диплом бакалавра на основі повної загальної середньої освіти


Строк навчання на заочній формі для здобуття ступеня бакалавра — чотири роки десять місяців.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти необхідно мати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Національного транспортного університету http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/konkursni-predmeti/
Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
Інформацію щодо проходження ЗНО можна отримати за адресами http://kievtest.org.ua, http://www.testportal.gov.ua
У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років.
Окремі категорії вступників мають право брати участь у конкурсі при вступі до університету на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Національному транспортному університеті (докладніше див. http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-universitetu/).
З програмами вступних іспитів з конкурсних предметів можна ознайомитися за посиланням http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/programi-vstupnix-ispitiv-z-konkursnix-predmetiv/
Підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів) можна на підготовчих курсах, які працюють в Центрі післядипломної освіти та до університетської підготовки НТУ за адресою:
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. і263, і264
телефон (044) 280-68-33
Докладну інформацію про підготовчі курси можна отримати за посиланням
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/instituti/centr-pislyadiplomnoi-osviti-ta-douniversitetskoi-pidgotovki/

Диплом магістра на основі диплома бакалавра або спеціаліста

Строк навчання для здобуття ступеня магістра — один рік і п’ять місяців.
Приймаються особи, які успішно оволоділи освітньою програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) в акредитованих вищих навчальних закладах України ІІІ або ІV рівня акредитації та мають відповідний диплом.
Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування (http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/programi-vstupnix-viprobuvan-dlya-vstupu-na-osnovi-diplomiv-bakalavra-specialista/) та вступного іспиту з іноземної мови (http://vstup.ntu.edu.ua/inoz.pdf).
Приймальна комісія НТУ
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 119б,
телефон (044) 280-54-09
Докладну інформацію щодо вступу див. на головній сторінці сайту НТУ http://new.ntu.edu.ua/
(пункт меню «Вступникам»)

 

Звернення Ректора


 

Спеціальності університету


 

Правила прийому до університету


 

Документи для вступу


 

Строки вступної кампанії


 

Вартість навчання


 

Шановний першокурснику!

Центр заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету радо вітає Вас зі вступом до університету!
Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) є структурним підрозділом НТУ.
Випускники отримують диплом Національного транспортного університету.
Позначення спеціальностей для студентів 1 курсу Центру заочного та дистанційного навчання для здобуття ступеня бакалавра

 • АА – «Автомобільний транспорт»
 • БІ – «Будівництво та цивільна інженерія»
 • ЕО – «Екологія»
 • ЕП – «Економіка»
 • КН – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
 • МН – «Менеджмент»
 • МШ – «Галузеве машинобудування»
 • ОА – «Облік і оподаткування»
 • ТП – «Право»
 • ТР – «Туризм»
 • ТТ – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
 • ФТ – «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вступ

Навчання

Випуск

Порядок навчання в ЦЗДН НТУ.

 1. Основною формою навчання в ЦЗДН є самостійна робота студентів з вивчення теоретичного матеріалу та виконання контрольних, курсових робіт та проектів. Для її організації проводяться навчальні заняття на сесіях:
 2. Перша сесія, яка проводиться у вересні, має на меті проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та видачу завдань для виконання домашніх контрольних робіт, які мають бути перевірені та зараховані до або на наступній сесії (контрольні роботи виконуються самостійно і зараховуються тільки в результаті особистої співбесіди викладача зі студентом);
 3. Наступна (зимова) сесія проводиться для різних напрямів (спеціальностей) та різних курсів у різні терміни у відповідності до графіку навчального процесу та термінів проведення сесій (наявні на дошці оголошень, біля кімн. і147);
 4. Довідка-виклик на зимову сесію видається на вересневій сесії усім студентам;
 5. На зимовій сесії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, зараховуються контрольні роботи, студенти здають заліки та іспити, після чого проводиться так звана “начитка” (лекції, практичні та лабораторні заняття з видачею завдань до контрольних робіт) на наступну, літню сесію;
 6. Довідка-виклик на літню сесію видається на зимовій сесії студентам, які повністю виконали навчальний план зимової сесії (склали всі заліки та іспити) або протягом часу до літньої сесії за умови ліквідації академічної заборгованості за зимовий семестр, але не пізніше дня початку літньої сесії;
 7. З метою організації більш ефективної самостійної роботи студентів, в ІЗДН організуються суботні консультації (графік на дошці оголошень біля кімн. і147);
Нагальні питання діяльності ЦЗДН, у т.ч. розклад занять та консультацій, оперативно відображаються на WEB-сайті Центру: http://izdn.ntu.edu.ua

Відрахування з університету та переведення на наступний курс:

 1. Студенти, які до 1 липня матимуть три та більше академічних заборгованостей (заліки, екзамени, курсові роботи або проекти), будуть відраховані з університету;
 2. За наявності поважних причин невиконання навчального плану, необхідно своєчасно (до 1 липня) подати до дирекції (кімн. і147) заяву на ім’я ректора університету щодо продовження терміну сесії, а також документальне підтвердження таких причин;
 3. Студенти, які матимуть на момент 1 липня одну або дві заборгованості, зобов’язані ліквідувати їх до 1 вересня;
 4. Відрахування та переведення на наступний рік навчання студентів всіх курсів і всіх спеціальностей проводиться на момент 1 вересня;

Студенти, які матимуть на 1 вересня хоча б одну заборгованість, не можуть бути переведені на наступний курс і відраховуються з університету.


Інші організаційні питання:

 1. оплату за навчання необхідно проводити згідно з терміном, вказаним у договорі, але не пізніше 1 вересня;
 2. поселення до гуртожитку проводиться виключно за направленнями дирекції ЦЗДН
 3. обслуговування студентів бібліотекою проводиться в індивідуальному порядку за наявності залікової книжки або студентського квитка;
 4. методист відділу роботи зі студентами підтримує зв’язок з групою через старосту групи, який призначається адміністрацією за погодженням з групою;
 5. по закінченню кожного навчального року студент повинен перевірити у свого методиста повноту виконання навчального плану і залишити два поштових конверти зі своєю адресою та контактні номери телефонів
 6. у навчальних корпусах університету та на прилеглій до них території суворо заборонено палити, приносити, вживати спиртні напої та наркотичні речовини або знаходитись у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – порушники відраховуються з університету.
На всі ваші питання відповідають директор ЦЗДН та його заступники

Диплом магістра на основі диплома бакалавра або спеціаліста

Строк навчання для здобуття ступеня магістра — один рік і п’ять місяців.
Приймаються особи, які успішно оволоділи освітньою програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) в акредитованих вищих навчальних закладах України ІІІ або ІV рівня акредитації та мають відповідний диплом.
Для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зараховуються результати фахового вступного випробування (http://new.ntu.edu.ua/vstupnikam/programi-vstupnix-viprobuvan-dlya-vstupu-na-osnovi-diplomiv-bakalavra-specialista/) та вступного іспиту з іноземної мови (http://vstup.ntu.edu.ua/inoz.pdf).
Приймальна комісія НТУ
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 119б,
телефон (044) 280-54-09
Докладну інформацію щодо вступу див. на головній сторінці сайту НТУ http://new.ntu.edu.ua/
(пункт меню «Вступникам»)


На всі ваші питання відповідають директор ЦЗДН та його заступники

Ковбасенко Сергій Володимирович

Директор

Сімоненко Віталій Васильович

Заступник директора

Шевченко Ольга Євгенівна

Заступник директора

Міжнародні проекти

Экологическое образование в Белорусии, России, Украине.


EcoBRU.

Проект способствует непрерывному обучению преподавателей профессионально-технических учреждений и учителей общеобразовательных школ Беларуси, России и Украины. Для данной целевой группы разрабатывается и внедряется программа электроннoго (так называемого e-Learning) обучения- курсов повышения квалификации в области экологического образования.

Таким образом поддерживается стремление белoрусского, российского и украинского правительства, улучшить и укрепить обучение в сфере экологии на всех уровнях образовательной системы.

Координация проекта отведена Бременскому университету. Реализация осуществлятся университетами стран-партнёрoв из Гомеля, Минска и Витебска в Беларуси, Липецка, Магнитогорска, Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в России, Киева, Симферополя, Севастополя, Черновцов и Переяслав-Хмельницкого в Украине. Поддержка, в свою очередь, обеспечивается европейскими университетскими и неуниверситетскими партнёрами из Германии, Латвии, Словакии и Чешской Республики.

Первый проектный год направлен на подготовку преподавателей высших учебных заведений в странах- партнёрaх, а так же на концептуальную работу и развитие системы электронного обучения (e-Learning). Второму году проекта отводится развитие электронных курсов. На третий проектный год проводится тестирование, внедрение и постоянное совершенствование курсов.

Подробніше

WeNeT.

 • I.Формирование межгосударственной сети дистанционных курсов повышения квалификации для специалистов туристической отрасли (01/2010-06/2010)

 • II.Разработка, установка и формирование единой сети (национальных) порталов для дистанционного повышения квалификации специалистов туристической отрасли (01/2010-12/2012)
 • III.Повышение квалификации (в соответствии с рабочей группой) белорусских, грузинских и украинских преподавателей в вузах ЕС (05/2010-05/2012)
 • IV.Разработка и внедрение дистанционных курсов и программ повышения квалификации для туристического сектора (10/2010-12/2012)
 • V.Распространение результатов проекта (03/2010-12/2012)
 • VI.Обеспечение долгосрочного использования (устойчивости) результатов проекта (03/2010-12/2012)
 • VII.Контроль качества и мониторинг (03/2010-12/2012)
 • VIII.Менеджмент проекта (01/2010-12/2012)
Подробніше

Информація

Додаткова важлива інформація.


Про центр

Центр є структурним підрозділом Національного транспортного університету. Готує за заочною формою навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 14 спеціальностями університету. До проведення навчального процесу в Центрі залучені понад 50 докторів наук, професорів та 218 кандидатів наук, доцентів. Це переважна більшість викладацького складу Національного транспортного університету.

Випускники Центру отримують диплом Національного транспортного університету.

Умови

для здобуття ступеня «Бакалавр» (за держзамовленням або за кошти фізичних, юридичних осіб) термін навчання складає 5 років

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) «Бакалавр» (за держзамовленням або за кошти фізичних, юридичних осіб) термін навчання складає 1 рік;

для здобуття ступеня «Магістр» на базі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) «Бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст) (за держзамовленням або за кошти фізичних, юридичних осіб) термін навчання складає 1 рік і 6 місяців;

Заяви подаються до приймальної комісії університету (тел.(044) 280-54-09).

Більш докладну інформацію про Центр заочного та дистанційного навчання можна знайти на сайті Центру http://izdn.ntu.edu.ua

В розробці

Скоро