Історія Центру заочного та дистанційного навчання НТУ

тел. 280-99-51

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) створений рішенням Вченої ради Національного транспортного університету 11 квітня 2016 року на базі Інституту заочного та дистанційного навчання як структурний підрозділ з метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в навчальний процес. Історія цього підрозділу почалася у жовтня 1958 року, коли на базі вечірнього відділення Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ) було організоване заочне відділення. В 1960 році вечірнє і заочне відділення реорганізовані в загально-технічний факультет.

Першим деканом вечірнього відділення був старший викладач Всеволод Микитович Томачинський. Протягом 1957–1968 рр. він очолював спочатку вечірнє відділення, а згодом і загальнотехнічний факультет, на якому здобували освіту студенти перших трьох курсів. Закінчивши загальнотехнічний факультет, вони переходили на дорожньо-будівельний та автомобільний факультети і там продовжували навчання.

У 1968 році була введена посада проректора із заочної та вечірньої форм навчання і на неї був призначений В.М. Томачинський. з 1968 по 1976 рік факультет очолює Любомир Юрійович Яцківський. У цей же час заступником декана працював Василь Сергійович Погоній. У 1976 році деканом загальнотехнічного факультету став доцент Андрій Олександрович Лоза. Упродовж 1979–1985 рр. факультет знову очолював Л.Ю. Яцківський.

У ці часи на другий етап навчання до КАДІ переводили студентів з Чернігівської, Черкаської та Житомирської філій КПІ, Івано-Франківського інституту нафти і газу, Вінницького політехнічного інституту, Луцької філії Львівського політехнічного інституту, Криворізького, Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Світловодського, Ізмаїльського, Рівненського та Першотравневого загальнотехнічних факультетів.

У 1985 році для вдосконалення організації навчального процесу без відриву від виробництва на базі загальнотехнічного факультету були створені заочний та вечірній факультети. Останній спочатку очолював доцент Василь Павлович Сидоренко, а потім – доцент Анатолій Леонідович Столяров.

Деканом заочного факультету став доцент Віктор Андрійович Сажко, який працював на цій посаді до 1986 року. З 1986 року заочний факультет очолював доцент Сергій Іванович Андрусенко. У 1985-1986 рр. заступником декана працював старший викладач Валентин Афанасійович Бабкін, а протягом 1987–2003 рр. – доцент Анатолій Олексійович Дудар. У 1985 році на перший курс заочного факультету зарахували 130 студентів шести спеціальностей. Наступного року підготовка спеціалістів без відриву від виробництва була доручена здебільшого спеціалізованим закладам вищої освіти, зокрема і КАДІ, тому план прийому на перший курс заочного факультету збільшили до 450 осіб.

У 1988 році, у зв'язку з організацією в автомобільно-дорожньому інституті загально-інженерного факультету та перенесенням частини кафедр до нового навчально-бібліотечного корпусу по вулиці Бойчука, 42, виникла потреба організації філії заочного факультету, яка б оперативно організовувала навчальний процес студентів першого та другого курсу в цьому корпусі. Цю філію заочного факультету очолив заступник декана Микола Михайлович Ященко.

Після ліквідації в 1989 р. вечірнього факультету і переведення студентів на заочний факультет, додатково була заснована посада третього заступника декана. В різні роки її обіймали Володимир Миколайович Богаченко, Вадим Ігорович Сирота, Галина Іванівна Гержод.

У деканаті працювали методисти Оксана Олександрівна Глухонець, Ніна Юхимівна Кравцова, Катерина Михайлівна Алєксєєнко, Наталія Володимирівна Шпак, Людмила Миколаївна Духневич, Вікторія Михайлівна Савицька, Людмила Іванівна Фоменко, Наталія Володимирівна Івасишина, Галина Миколаївна Гапанович, Алла Костянтинівна Склярук, Наталія Аркадівна Прокопчук, Галина Василівна Гира.

1 жовтня 2003 року на базі заочного факультету було відкрито Інститут заочного та дистанційного навчання (ІЗДН), як структурний підрозділ Національного транспортного університету. Директором інституту був призначений професор Сергій Іванович Андрусенко, а його заступниками – доценти Наталія Володимирівна Івасишина та Микола Михайлович Ященко. У зв’язку зі збільшенням кількості студентів, що навчалися в інституті, була введена посада третього заступника директора ІЗДН, яку з 2007 по 2012 рік обіймав доцент Михайло Іванович Гуменчук, а з 2012 по 2016 роки – Владислав Сергійович Подпіснов.

Тут також працювали методисти вищої категорії Галина Василівна Гира, Євгенія Петрівна Гризлова, Світлана Іванівна Іванчук, Леся Леонідівна Скоблякова, Олена Олександрівна Усова, методист Наталія Володимирівна Пастухова. Відкриття на базі ІЗДН Центру заочного та дистанційного навчання стало способом збереження всього багаторічного досвіду підготовки фахівців за заочною формою навчання. Центр є структурним підрозділом Національного транспортного університету. З моменту заснування Центру до 2017 року його директором був Сергій Іванович Андрусенко, а з 2017 року директором Центру заочного та дистанційного навчання є доцент Сергій Володимирович Ковбасенко. Посади заступників директора обіймають Віталій Васильович Сімоненко та Ольга Євгенівна Шевченко.

В Центрі працюють методисти вищої категорії Леся Леонідівна Скоблякова, Наталія Володимирівна Пастухова, старший інспектор Олена Олександрівна Кузьменко та диспетчер Людмила Анатоліївна Конопацька.

До складу ЦЗДН входить локальний центр дистанційного навчання (ЛЦДН), який очолює Леонід Володимирович Малиновський. Завданням локального центру є формування системи дистанційного навчання і впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес, організація системи підготовки і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького колективу, взаємодія та обмін досвідом у сфері дистанційного навчання з іншими освітніми установами. ЛЦДН підключено до загально університетської інформаційної мережі АСУ НТУ та Інтернету.

Функціонує веб-сайт ЦЗДН НТУ, де представлені загальна інформація про Центр та університет, терміни сесій, розклади занять та консультацій, телефони кафедр, електронний каталог бібліотеки, спеціальності та умови вступу до НТУ та інша актуальна інформація.