Про факультет

тел. 280-99-51

Історія факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян (ФЗДН) розпочалася у жовтня 1958 року, коли на базі вечірнього відділення Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ) було організоване заочне відділення. У 1960 році вечірнє і заочне відділення реорганізовані в загально-технічний факультет.

Першим деканом вечірнього відділення був старший викладач Всеволод Микитович Томачинський. Протягом 1957–1968 рр. він очолював спочатку вечірнє відділення, а згодом і загальнотехнічний факультет, на якому здобували освіту студенти перших трьох курсів. Закінчивши загальнотехнічний факультет, вони переходили на дорожньо-будівельний та автомобільний факультети і там продовжували навчання.

У 1968 році була введена посада проректора із заочної та вечірньої форм навчання і на неї був призначений В.М. Томачинський. з 1968 по 1976 рік факультет очолює Любомир Юрійович Яцківський. У цей же час заступником декана працював Василь Сергійович Погоній. У 1976 році деканом загальнотехнічного факультету став доцент Андрій Олександрович Лоза. Упродовж 1979–1985 рр. факультет знову очолював Л.Ю. Яцківський.

У ці часи на другий етап навчання до КАДІ переводили студентів з Чернігівської, Черкаської та Житомирської філій КПІ, Івано-Франківського інституту нафти і газу, Вінницького політехнічного інституту, Луцької філії Львівського політехнічного інституту, Криворізького, Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Світловодського, Ізмаїльського, Рівненського та Першотравневого загальнотехнічних факультетів.

У 1985 році для вдосконалення організації навчального процесу без відриву від виробництва на базі загальнотехнічного факультету були створені заочний та вечірній факультети. Останній спочатку очолював доцент Василь Павлович Сидоренко, а потім – доцент Анатолій Леонідович Столяров.

Деканом заочного факультету став доцент Віктор Андрійович Сажко, який працював на цій посаді до 1986 року. З 1986 року заочний факультет очолював доцент Сергій Іванович Андрусенко. У 1985-1986 рр. заступником декана працював старший викладач Валентин Афанасійович Бабкін, а протягом 1987–2003 рр. – доцент Анатолій Олексійович Дудар. У 1985 році на перший курс заочного факультету зарахували 130 студентів шести спеціальностей. Наступного року підготовка спеціалістів без відриву від виробництва була доручена здебільшого спеціалізованим закладам вищої освіти, зокрема і КАДІ, тому план прийому на перший курс заочного факультету збільшили до 450 осіб.

У 1988 році, у зв'язку з організацією в автомобільно-дорожньому інституті загально-інженерного факультету та перенесенням частини кафедр до нового навчально-бібліотечного корпусу по вулиці Бойчука, 42, виникла потреба організації філії заочного факультету, яка б оперативно організовувала навчальний процес студентів першого та другого курсу в цьому корпусі. Цю філію заочного факультету очолив заступник декана Микола Михайлович Ященко.

Після ліквідації в 1989 р. вечірнього факультету і переведення студентів на заочний факультет, додатково була заснована посада третього заступника декана. В різні роки її обіймали Володимир Миколайович Богаченко, Вадим Ігорович Сирота, Галина Іванівна Гержод.

У деканаті працювали методисти Оксана Олександрівна Глухонець, Ніна Юхимівна Кравцова, Катерина Михайлівна Алєксєєнко, Наталія Володимирівна Шпак, Людмила Миколаївна Духневич, Вікторія Михайлівна Савицька, Людмила Іванівна Фоменко, Наталія Володимирівна Івасишина, Галина Миколаївна Гапанович, Алла Костянтинівна Склярук, Наталія Аркадівна Прокопчук, Галина Василівна Гира.

1 жовтня 2003 року на базі заочного факультету було відкрито Інститут заочного та дистанційного навчання (ІЗДН), як структурний підрозділ Національного транспортного університету. Директором інституту був призначений професор Сергій Іванович Андрусенко, а його заступниками – доценти Наталія Володимирівна Івасишина та Микола Михайлович Ященко. У зв’язку зі збільшенням кількості студентів, що навчалися в інституті, була введена посада третього заступника директора ІЗДН, яку з 2007 по 2012 рік обіймав доцент Михайло Іванович Гуменчук, а з 2012 по 2016 роки – Владислав Сергійович Подпіснов.

Тут також працювали методисти вищої категорії Галина Василівна Гира, Євгенія Петрівна Гризлова, Світлана Іванівна Іванчук, Леся Леонідівна Скоблякова, Олена Олександрівна Усова, методист Наталія Володимирівна Пастухова.

Відкриття на базі ІЗДН Центру заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) у 2016 році стало способом збереження всього багаторічного досвіду підготовки фахівців за заочною формою навчання. Центр був структурним підрозділом Національного транспортного університету. З моменту заснування Центру до 2017 року його директором був Сергій Іванович Андрусенко, а з 2017 до 2022 року директором ЦЗДН бу доцент Сергій Володимирович Ковбасенко. Посади заступників директора у свій час обіймали Віталій Васильович Сімоненко, Ольга Євгенівна Шевченко, Анна Миколаївна Харченко та Володимир Миколайович Босенко.

В Центрі працювали методисти вищої категорії Леся Леонідівна Скоблякова, Наталія Володимирівна Пастухова, старший інспектор Олена Олександрівна Кузьменко, диспетчер Людмила Анатоліївна Конопацька та диспетчер Світлана Костянтинівна Можаровська.

Підготовка іноземних громадян в НТУ ведеться з 2003 року. За цей час були підготовлені фахівці з понад 20 держав.

01 лютого 2022 року шляхом реорганізації Центру заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету та Центру Міжнародної освіти Національного транспортного університету з метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в освітній процес було створено Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Виконуючим обов`язки декана факультету є кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії машин транспортного будівництва, Відмінник освіти України Сергій Володимирович Ковбасенко. На посадах заступників декана працюють: кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії машин транспортного будівництва Віталій Васильович Сімоненко; кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів Володимир Миколайович Босенко та кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Олена Геннадіївна Парфентьєва.

Методистами факультету є Наталія Володимирівна Пастухова, Олена Олександрівна Кузьменко, Олена Ігорівна Заруцька, Тетяна Іванівна Юрчук та Галина Євгеніївна Коваль.

Основними напрямками діяльності ФЗДН є:
– підготовка висококваліфікованих фахівців згідно з потребами ринку праці;
– надання вищої освіти в умовах заочної, дистанційної та змішаних форм здобуття освіти навчання;
– розробка технологій дистанційного навчання та впровадження їх в освітній процес.

Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за основними спеціальностями Національного транспортного університету. Детальну інформацію про спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців на факультеті, можна отримати на Web-сторінці Спеціальності університету.

До складу факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян входять:
Локальний центр дистанційного навчання. Завданнями локального центру є формування системи дистанційного навчання і впровадження технологій дистанційного навчання в освітній, організація системи підготовки і підвищення кваліфікації професорсько-викладацького колективу, взаємодія та обмін досвідом у сфері дистанційного навчання з іншими освітніми установами (тел. центру 280-73-46).
Кафедра опору матеріалів та машинознавства. Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор (тел. кафедри 280-43-68).
Науковий напрямок кафедри пов’язаний з розробкою аналітичних та чисельних методів розрахунку конструкцій, дослідженням напружено-деформованого стану структурно неоднорідних конструктивних систем під впливом силових та температурних факторів. Розробляються прикладні уточнені теорії. Досліджуються конструкції у вигляді пластин та оболонок, одношарових та багатошарових, виготовлених з композитних матеріалів. Виконуються розрахунки конструкцій транспортних споруд – мостів, дорожніх та аеродромних покриттів. Створено методи розрахунку металевих конструкцій дорожньо–будівельних, підйомних і транспортних машин. Досліджено напружено–деформований стан кранів великої вантажопідйомності, трейлерів для транспортування великогабаритної будівельної техніки. Досліджено деформативність серії оболонок антен космічних апаратів.
Кафедра теорії та історії держави і права. Завідувач кафедри – Автушенко Ірина Борисівна, доктор історичних наук, професор (тел. кафедри 284-68-07).
Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права: історія української державності: суспільно-політичний, соціально-економічний, військовий, культурний, мовний та загальноєвропейський контексти.
Кафедра організовує і проводить серед студентів різноманітні культурно-масові та виховні заходи: День української писемності та мови, Міжнародний день рідної мови, День Соборності України, День пам’яті Голодомору та політичних репресій, заходи з нагоди відзначення Шевченківських днів та багато інших. Організовуються екскурсії до культурно-мистецьких та історичних музеїв м. Києва.
Кафедра фізичного виховання і спорту. В.о. завідувача кафедри – Ліпецька Наталія Федорівна, доцент (тел. кафедри 285-97-67).
В навчальному процесі кафедра фізичного виховання і спорту проводить заняття в рамках кредитно-модульної програми: атлетичної гімнастики, плавання, баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу, бадмінтону, гирьового спорту, легкої атлетики та кросової підготовки.
Кафедра фізичного виховання і спорту разом з фізкультурно-оздоровчим центром НТУ (ФОЦ) кожен рік проводить Універсіаду серед студентів університету з 9-ти видів спорту, Спартакіаду Печерського району «Під золотими куполами», традиційний турнір з міні-футболу на «Кубок Ректора».
У спорткомплексі ФОЦ працюють групи спортивного удосконалення, до яких запрошуються спеціалісти та викладачі кафедри. Для занять використовуються сучасні приміщення спорткомплексу університету: великий ігровий зал, зал фітнесу, плавальний басейн, тренажерні зали, зал боротьби, відкриті спортивні майданчики для занять студентів міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом.

 

Адреса факультету: 01010, Україна, Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. С-147.
Контактні телефони:
(044) 280-99-51 – деканат;
(044) 280-68-33; (044) 280-14-39 – підготовка іноземних громадян.
Еmail: czdn@ntu.edu.ua
WEB-сайт: http://izdn.ntu.edu.ua