Першокурснику

тел.+38(044)280-99-51

ШАНОВНИЙ ПЕРШОКУРСНИКУ!

Центр заочного та дистанційного навчання Національного транспортного університету радо вітає Вас зі вступом до університету!

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) є структурним підрозділом НТУ. Випускники Центру отримують диплом Національного транспортного університету.

Позначення спеціальностей та освітніх програм:

 • АА – «Автомобільний транспорт»
 • МШ – «Галузеве машинобудування»
 • ПМ – «Прикладна механіка»
 • ЕО – «Екологія»
 • БІ – «Будівництво та цивільна інженерія»
 • ОМ – «Оцінка землі та нерухомого майна»
 • ПТ – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • ТТ – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
 • УТ – «Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті»
 • МП – «Організація міжнародних перевезень»
 • МК – «Митна справа у транспортній галузі»
 • ОР – «Управління дорожнім рухом»
 • КН – «Комп’ютерні науки»
 • ПР – Інженерія програмного забезпечення»
 • ФТ – «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • ОА – «Облік і опаодаткування»
 • МН – «Менеджмент»
 • ТР – «Туризм»
 • ЕП – «Економіка»
 • МЕ – «Міжнародна економіка»
 • ТП – «Право»

Вступ

Навчання

Випуск

Порядок навчання в ЦЗДН НТУ.

Порядок навчання в ЦЗДН НТУ:
 1. Основною формою навчання в ЦЗДН є самостійна робота студентів з вивчення теоретичного матеріалу та виконання контрольних, курсових робіт та проектів. Для її організації проводяться навчальні заняття на сесіях.
 2. Перша сесія, яка проводиться у вересні, має на меті проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та видачу завдань для виконання домашніх контрольних робіт, які мають бути перевірені та зараховані до або на наступній сесії (контрольні роботи виконуються самостійно і зараховуються тільки в результаті особистої співбесіди викладача зі студентом).
 3. Наступна (зимова) сесія проводиться для різних напрямів (спеціальностей) та різних курсів у різні терміни у відповідності до графіку навчального процесу та термінів проведення сесій (наявні на дошці оголошень, біля кімн. С-147).
 4. Довідка-виклик на зимову сесію видається на вересневій сесії усім студентам.
 5. На зимовій сесії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, зараховуються контрольні роботи, студенти здають заліки та іспити, після чого проводиться так звана “начитка” (лекції, практичні та лабораторні заняття з видачею завдань до контрольних робіт) на наступну, літню сесію.
 6. Довідка-виклик на літню сесію видається на зимовій сесії студентам, які повністю виконали навчальний план зимової сесії (склали всі заліки та іспити) або протягом часу до літньої сесії за умови ліквідації академічної заборгованості за зимовий семестр, але не пізніше дня початку літньої сесії.
 7. З метою організації більш ефективної самостійної роботи студентів, в ЦЗДН організуються суботні консультації (графік на дошці оголошень біля кімн. С-147) та на WEB-сайті Центру;
 8. Нагальні питання діяльності ЦЗДН, у т.ч. розклад занять та консультацій, оперативно відображаються на WEB-сайті Центру
Нагальні питання діяльності ЦЗДН, у т.ч. розклад занять та консультацій, оперативно відображаються на WEB-сайті Центру

Відрахування з університету та переведення на наступний курс:

Відрахування з університету та переведення на наступний курс:
 1. Студенти, які до 1 липня матимуть три та більше академічних заборгованостей (заліки, екзамени, курсові роботи або проекти), будуть відраховані з університету.
 2. За наявності поважних причин невиконання навчального плану, необхідно своєчасно (до 1 липня) подати до відділу роботи зі студентами (кімн. С-147) заяву на ім’я ректора університету щодо продовження терміну сесії, а також документальне підтвердження таких причин.
 3. Студенти, які матимуть на момент 1 липня одну або дві заборгованості, зобов’язані ліквідувати їх до 1 вересня.
 4. Відрахування та переведення на наступний рік навчання студентів всіх курсів і всіх спеціальностей проводиться на момент 1 вересня.
 5. Студенти, які матимуть на 1 вересня хоча б одну заборгованість, не можуть бути переведені на наступний курс і відраховуються з університету.


Інші організаційні питання:

 1. Оплату за навчання необхідно проводити згідно з терміном, вказаним у договорі, але не пізніше 1 вересня.
 2. Поселення до гуртожитку проводиться виключно за направленнями дирекції ЦЗДН.
 3. Обслуговування студентів бібліотекою проводиться в індивідуальному порядку за наявності залікової книжки або студентського квитка.
 4. Методист відділу роботи зі студентами підтримує зв’язок з групою через старосту групи, який призначається адміністрацією за погодженням з групою
 5. По закінченню кожного навчального року студент повинен перевірити у свого методиста повноту виконання навчального плану і залишити два поштових конверти зі своєю адресою та контактні номери телефонів
 6. У навчальних корпусах університету та на прилеглій до них території суворо заборонено палити, приносити, вживати спиртні напої та наркотичні речовини або знаходитись у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – порушники відраховуються з університету.
 7. За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу роботи зі студентами (кімн. С-147) або за тел. +380 (44) 280-99-51.