Першокурснику

тел.+38(044)280-99-51

ШАНОВНИЙ ПЕРШОКУРСНИКУ!

 

Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян Національного транспортного університету (ФЗДН) щиро вітає Вас зі вступом до університету!

 

Позначення спеціальностей та освітніх програм:

 

Спеціальність

Шифр спеціальності (освітньої програми)

Бакалавр

Магістр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ДЗт

КІ

 051 Економіка

ЕП

ЕП

МЕ

ЕА

071 Облік і оподаткування

ОА

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ФТ

073 Менеджмент

МО

МЗД

ЛГ

076 Підприємництво та торгівля

ПТ

081 Право

ТП

101 Екологія

ЕО

121 Інженерія програмного забезпечення

ПР

122 Комп'ютерні науки

КН

131 Прикладна механіка

ПМ

133 Галузеве машинобудування

ДМ

СМ

142 Енергетичне машинобудування

ЕМ

183 Технології захисту навколишнього середовища

-

ТЗ

192 Будівництво та цивільна інженерія

БД

БД

МТ

ТК

193 Геодезія та землеустрій

-

ОМ

242 Туризм і рекреація

ТР

274 Автомобільний транспорт

АА

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

УТ

МП

МС

УР

 

 

Порядок навчання на факультеті:

Основною формою навчання на ФЗДН є самостійна робота студентів з вивчення теоретичного матеріалу та виконання контрольних, курсових робіт та проектів, розрахунково-графічних робіт. Для її освітнього навчального процесу проводяться навчальні заняття на сесіях.

Перша сесія, яка проводиться на першому курсі, має на меті проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та видачу завдань для виконання домашніх контрольних робіт, які мають бути перевірені та зараховані до або на наступній сесії (контрольні роботи виконуються самостійно і зараховуються тільки в результаті особистої співбесіди викладача зі студентом).

Наступна (зимова) сесія проводиться для різних спеціальностей та різних курсів у різні терміни у відповідності до графіку навчального процесу та термінів проведення сесій.

Довідка-виклик на зимову сесію видається на вересневій сесії усім студентам.

На зимовій сесії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, зараховуються контрольні роботи, студенти здають заліки та іспити, після чого проводиться так звана «начитка» (лекції, практичні та лабораторні заняття з видачею завдань до контрольних робіт) на наступну, літню сесію.

Довідка-виклик на літню сесію видається на зимовій сесії студентам, які повністю виконали навчальний план зимової сесії (склали всі заліки та іспити) або протягом часу до літньої сесії за умови ліквідації академічної заборгованості за зимовий семестр, але не пізніше дня початку літньої сесії.

Усі новини щодо організації освітнього процесу, розклад занять та інша корисна інформація відображаються на нашому сайті.

 

Відрахування з університету та переведення на наступний курс:

 1. Студенти, які до 1 липня матимуть три та більше академічних заборгованостей (заліки, екзамени, курсові роботи або проекти), будуть відраховані з університету.
 2. За наявності поважних причин невиконання навчального плану, необхідно своєчасно (до 1 липня) подати до деканату (кімн. 147 або 259) заяву на ім’я ректора університету щодо продовження терміну сесії, а також документальне підтвердження таких причин.
 3. Студенти, які матимуть на 1 липня одну або дві заборгованості, зобов’язані ліквідувати їх до 1 вересня.
 4. Відрахування та переведення на наступний рік навчання студентів всіх курсів і всіх спеціальностей проводиться на момент 1 вересня.
 5. Студенти, які матимуть на 1 вересня хоча б одну заборгованість, не можуть бути переведені на наступний курс і відраховуються з університету.

 

Інші організаційні питання:

 1. Оплату за навчання необхідно проводити згідно з терміном, вказаним у договорі, але не пізніше 1 вересня.
 2. Поселення до гуртожитку проводиться виключно за направленнями деканату ФЗДН.
 3. Обслуговування студентів бібліотекою проводиться в індивідуальному порядку за наявності залікової книжки.
 4. Методист деканату підтримує зв’язок з групою через старосту групи, який призначається адміністрацією за погодженням з групою.
 5. По закінченню кожного навчального року студент повинен перевірити у свого методиста повноту виконання навчального плану і залишити два поштових конверти зі своєю адресою та контактні номери телефонів.
 6. У навчальних корпусах університету та на прилеглій до них території суворо заборонено палити, приносити, вживати спиртні напої та наркотичні речовини або знаходитись у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння – порушники відраховуються з університету.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до деканату ФЗДН (кімн. 147, 259) або за телефонами:

+380 (44) 280-99-51 (бакалаври на основі ПЗСО),

+380 (44) 280-99-17 (бакалаври на основі НРК 5 та магістри).

Вступ

Навчання

Випуск