LXXІV НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

16 травня 2018 року в Національному транспортному університеті в рамках LXXІV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету проводила роботу підсекція «Технології дистанційного навчання».


Зі вступним словом та привітанням виступив директор Центру заочного та дистанційного навчання Сергій Володимирович Ковбасенко, який розповів про стан та перспективи розвитку дистанційного навчання у Національному транспортному університеті.


Всього було підготовано 20 тез доповідей від 4 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, 7 старших викладачів та асистентів, 4 аспірантів та студентів.


Особливу увагу привернули доповіді доцента Миколи Павловича Цюмана про досвід кафедри двигунів та теплотехніки у використанні онлайн-сервісів Google для організації самостійної роботи студентів та асистента кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну Наталії Петрівни Саєнко про особливості дистанційного викладання мистецьких дисциплін.