ПЕРЕЛІК КУРСІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НТУ

Тренінг в області менеджменту в сфері транспорту та логістики в Україні (в рамках проекту TEMPUS VETLOG)

Найменування курсу
Про курс
Кілкість годин
Автор
Методичні вказівки
Додаткові матеріали
Тренінг в області менеджменту в сфері транспорту та логістики в Україні (в рамках проекту TEMPUS VETLOG)
Про програму    
Менеджмент в транспортно - логістичних системах Про курс

Теоретичний модуль – 24 години практичний модуль – 12 годин.

 

д.т.н., професор Бідняк М.Н.

к.е.н., доцент Омельянович О.Р.

 
Управління матеріальними ресурсами підприємства - логістична концепція Про курс

Теоретичний модуль – 24 години

практичний модуль – 12 годин.

 

к.е.н. проф. Козак Л.С

к.е.н., доцент Омельянович О.Р.

к.т.н., доцент Бакуліч О.А.

 

Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань

Про курс Теоретичний модуль – 24 години професор Воркут Т.А.
Інформаційні потоки в діяльності логістичних центрів та їх програмне забезпечення Про курс Теоретичний модуль – 24 години   к.е.н. Горбенко О. В.

Системні аспекти побудови логістичного обслуговування

Про курс

Теоретичний модуль – 36 години доц. к.е.н.Грисюк Ю.М.
Інформаційне забезпечення в менеджменті транспортно-логістичних систем
Про курс

Теоретичний модуль – 24 години

практичний модуль – 12 годин.

 

д.т.н., професор Бідняк М.Н.

доц. к.е.н.Сєдой В.Г.

   
Логістичне управління процесами транспортного забезпечення міжнародних економічних зв’язків
Про курс Теоретичний модуль – 24 години   доц. к.е.н.Грисюк Ю.М..
Застосування телекомунікаційних технологій управління в логістичних системах на транспорті Про курс

Теоретичний модуль - 18 годин

практичний модуль - 18 годин.

  докт. фіз.-мат. наук, проф. Данчук В.Д.      

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ (в рамках проекту WeNeT)

Найменування курсу
Про курс
Кілкість годин
Автор
Методичні вказівки
Додаткові матеріали

1.Менеджмент у туризмі (в рамках проекту TEMPUS VETLOG)

Про курс   д.т.н., професор Бідняк М.Н.  

2.Інформаційне забезпечення в менеджменті транспортно-логістичних систем туристичної галузі

Про курс

.

 

доц. к.е.н.Сєдой В.Г.

 
           

 

 

 

 

 

 

Як поступити до нас на навчання...


Як користуватися дистанційними курсами....

Вопроси по дистанційному навчанню надсилайте на адресу: mlv@ntu.edu.ua